images

KUR+ RADIO ONLINE

50 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.

ช่องทางการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองเชียงใหม่เรียกถกด่วนรับมือ_ไวรัสมรณะ__อู่ฮั่น_ไม่ประมาทเชียงใหม่คนจีนชอบเที่ยว_ล่าสุดพบป่วยต้องสงสัยเพิ่มรายวันแต่ยังไม่มีติดเชื้อ
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์_ครั้งที่_6_2562_พร้อมแนะแนวบริหารและหนุนพัฒนาบุคลากรเสริมศักยภาพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ_เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา_นเรนทิราเทพยวดี_กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร_มหาวัชรราชธิดา_เสด็จฯเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ_และงานโครงการหลวง_2562_เฉลิมฉลองครบ_50_ปี

กิจกรรมทั่วไป

สถานีวิทยุ_ม_ก_เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง_55_ปี__รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา_บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน__มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม_ร่วมทำปฏิญญาสร้างสังคมมีสุขยั่งยืน

22-01-2020

79

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระ...

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน' มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม...

อ่านต่อ