images

KUR+ RADIO ONLINE

LIVE

50 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.

ช่องทางการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่_จัดกิจกรรมสภากาแฟ_พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับส่วนราชการต่างๆ_เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

16-08-2019

10

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟ พบปะแลกเปลี...

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟ พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ 15 ส.ค.-นายศุภชัย...

อ่านต่อ