images

KUR+ RADIO ONLINE

50 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.

ช่องทางการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทั่วไป

สถานีวิทยุ_ม_ก_เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง_55_ปี__รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา_บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน__มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม_ร่วมทำปฏิญญาสร้างสังคมมีสุขยั่งยืน

22-01-2020

286

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระ...

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดงานใหญ่ครบรอบก่อตั้ง 55 ปี 'รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน' มีทั้งเวทีสานเสวนาและนิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม...

อ่านต่อ

ข่าวทั่วไป

สนามบินเชียงใหม่เตรียมพร้อมเปิดบริการรับมือผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ_ทุกด้านที่รัฐเริ่มผ่อนคลายช่วงมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

03-06-2020

3

สนามบินเชียงใหม่เตรียมพร้อมเปิดบริการรับมือผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ ทุกด้าน...

สนามบินเชียงใหม่เตรียมพร้อมเปิดบริการรับมือผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ ทุกด้านที่รัฐเริ่มผ่อนคลายช่วงมิถุนายนนี้เป็นต้นไป เชียงใหม่ 3 มิ.ย.-นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา...

อ่านต่อ