กมธ.กิจการศาลฯ และเกี่ยวข้องขึ้นเหนือหารือทิศทางพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ก่อนนำข้อมูลเสนอสภาร่วมขับเคลื่อน

กิจกรรม

29 พ.ย. 62

129

กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจฯ สภาผู้แทนฯ ร่วมหารือแผนพัฒนา ปัญหา อุปสรรคงานกับผู้บริหารและทีมของสนามบิน ชม.

เชียงใหม่ 29 พ.ย.- ที่ห้องประชุมท่าอากาศบานเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร มารับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในอนาคต โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลและแผนการพัฒน าเพื่อรองรับการขยายตัวในปัจจุบันที่มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารได้กว่า 16 ล้านคน และแผนพัฒนาอื่นจนถึงการสร้างสนามบินแห่งที่สองด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้ซักถามเกี่ยวกับโครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ความคืบหน้าสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สอง การบริหารจัดการเพื่อให้บริการภายใต้ข้อจำกัดของสิ่งอำนวยความสะดวก และขีดความสามารถในการรองรับ ผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆ นำไปผลักดันในเวทีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

photo gallery: กมธ.กิจการศาลฯ และเกี่ยวข้องขึ้นเหนือหารือทิศทางพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ก่อนนำข้อมูลเสนอสภาร่วมขับเคลื่อน,