ของขวัญปีใหม่ให้คนไทย มติคณะทำงาน 4 ฝ่าย 9-0 ให้แบน 3 สารพิษดัง ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต เริ่ม 1 ธ.ค. 62 รอกก.วัตถุอันตรายเคาะเดือนนี้!!

ข่าวทั่วไป

9 ต.ค. 62

138

ย้ำเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย มติคณะทำงาน 4 ฝ่าย 9-0 ให้แบน 3 สารพิษดัง ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต เริ่ม 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป รอ กก.วัตถุอันตรายเคาะเดือนนี้

เชียงใหม่ 9 ต.ค.- น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยย้ำว่า ภายหลังการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของ ส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภคต่อการยกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 สารคือ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต วันก่อน ที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 0 ให้แบน 3 สารชนิด โดยจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาให้สารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งอยู่ในบัญชีประเภทที่ 3 ไปเป็นบัญชีประเภทที่4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 จะเป็นผลให้มีการห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต โดยเตรียมนำมติให้กรรมการทุกคนลงนามรับผลประชุม เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีทันที และหลังจากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเดิมมีกำหนดประชุมวันที่ 27 ต.ค. นี้ต่อไป แต่เมื่อคณะทำงาน 4 ฝ่ายมีข้อยุติในครั้งนี้ ก็คาดว่า คณะกรรมการอาจเลื่อนการประชุมชี้ขาดขึ้นมาได้เร็วจากกำหนดเดิมได้และแนวโน้มก็น่าจะชัดเจน เพราะนานาประเทศเขาก็เลิกใช้กันไปก่อนแล้ว

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีการพิจารณาลงมติ ไม่ว่าจะเปิดเผยหรือโดยลับก็ตาม แต่ในส่วนของผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเปิดเผยชื่อแสดงตัวต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะไปละเมิดการลงมติไม่ได้เป็นประเด็น ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร มีรายละเอียดครบสมบูรณ์ในเรื่องสารทดแทน วิธีการทำเกษตรทดแทน ซึ่งต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยยังมีสารเคมีอีกจำนวนหลายชนิดที่ยังใช้กันอยู่ทั่วไป เพียงแต่วันนี้พบว่า 3 สารนี้เป็นพิษร้ายแรงอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม จึงยกเลิกการใช้ทันที

ทั้งนี้หากในอนาคตพบว่า สารเคมีตัวอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดหลายยี่ห้อ มีความเป็นพิษสูงจะเสนอยกเลิกตามลำดับไป ซึ่งสารทดแทนหรือวิธีการทดแทน มีผลกำจัดศัตรูพืช เพียงแต่ออกฤทธิ์ไม่รวดเร็วทันใจที่นำไปราดฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงแล้วตายทันเหมือน 3 สารนี้ แต่สารตัวอื่นๆอาจจะใช้เวลาเพิ่มสักขึ้นเล็กน้อยกว่าหญ้าจะตาย แต่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีความเป็นพิษสูงเท่า 3 ตัวนี้ ทั้งนี้เกษตรกรก็รู้วิธีแบบดั้งเดิมทำอย่างไรและรู้ว่า มีสารอะไรให้ใช้แทนได้อยู่แล้ว ถ้าไม่มี พาราควอต ไกลโฟเซส คลอร์ไพริฟอส เพราะฉะนั้นเรื่องต้นทุนจึงไม่เป็นปัญหาแน่นอน อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีนายทุนรายใหญ่ที่รอนำเข้าสารทดแทนตัวใหม่เข้ามาในประเทศ เหมือนที่มีการกล่าวหา พรรคภูมิใจไทย เตรียมเปิดทางให้นายทุนพรรคนำสารเข้ามา ยืนยันว่าไม่มีทั้งสิ้น อีกทั้งกระบวนการขอนำเข้าสารก็ทำไม่ได้ในทันที เพราะต้องมีระยะเวลาการตรวจพิสูจน์พิษวิทยาและการขออนุญาตทำตามระเบียบกฎหมายของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ดังนั้นอย่าห่วงเรื่องจะมีเจ้าสัวใดนำเข้าสารตัวใหม่ และไม่มีการตัดตอนบริษัทนำเข้า 3 สาร เพราะทั่วโลกก็แบนกันถึง 58 ประเทศนานแล้ว

เชื่อว่า มติแบน 3 สารดังกล่าวครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งปกติของขวัญปีใหม่เป็นวันที่ 1 ม.ค. แต่ในวันนี้รัฐบาลให้เป็นของขวัญกับประชาชนทันที เพราะต่อไปในเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.คนไทยไปเที่ยวที่ไหน มีพืชพันธ์ธัญญาหารปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์ให้กับสุขภาพคนไทย ในเรื่องนี้อธิบดี คณะกรรมการ ไม่ต้องกลัวว่า ต้องขึ้นศาลเพราะถ้าต้องขึ้นตนจะไปด้วยเพราะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งในวันนี้ตนมีความพอใจระดับหนึ่ง แต่หน้าที่ยังไม่จบ ต้องรอมติ กก.วัตถุอันตรายชี้ขาดถึงจะสำเร็จถือเป็นชัยชนะของคนไทยร่วมกัน

สำหรับคณะกรรมการที่ประชุมร่วมกันครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งตามคำบัญชานายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย น.ส.มนัญญา ประธานคณะทำงาน นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารมช.เป็นกรรมการ น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวะกรรม กรมวิชาการเกษตร แพทย์หญิงสุมณี วัชรสินธุ์ รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงศุลีกร ธนธิติกร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรคน.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธุ์องค์กรผู้บริโภค น.ส.สุภาวดี ทับทิม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สังกัดนิคม ชะอำ เพชรบุรี น.ส.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร นายมนตรี ปาป้อง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ น.ส.นัชชา ช่อมะลิ เลขานุการคณะที่ปรึกษารมช.เกษตรฯ ทั้งนี้ในการประชุม สมาคมอารักขาพืช ได้มีหนังสือแจ้งที่ประชุมว่า ไม่ได้เข้าร่วม ติดภารกิจต่างประเทศ ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมด้วย.

photo gallery: ของขวัญปีใหม่ให้คนไทย มติคณะทำงาน 4 ฝ่าย 9-0 ให้แบน 3 สารพิษดัง ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต เริ่ม 1 ธ.ค. 62 รอกก.วัตถุอันตรายเคาะเดือนนี้!!,