คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 -11 พฤศจิกายนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ต.ค. 62

167

คณะเกษตรศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 -11 พฤศจิกายนนี้

วันนี้ (17 ต.ค. 2562) ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตร เป็นประธานในการแถลงข่าว "งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ซึ่งภายในงานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชียเป็นการจัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจเกษตรโดยมีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร มีบูธกว่า 80 บูธ ผู้เข้าร่วมแสดงงานมากกว่า 50 บริษัท โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน

 ส่วนแรกจะเป็นโซน Innovation Pavilion และการแสดงสินค้าและบริการ โดยจะเน้นหลักการ “จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” อาทิ การเกษตรภายใต้นวัตกรรมการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะ  อีกทั้งยังมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นเครื่องสำอางออแกนิค การแปรรูปอาหารโดยวิธีกรรมใหม่ๆ เช่น การนำเห็ดมาทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ ปูฉายแสง ซึ่งเป็นการนำปูดองฆ่าเชื้อโดยการกระบวนการฉายแสง เป็นต้น

 ส่วนที่สองจะเป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการภายในงาน โดยจะมีการสัมมนาในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจเกษตรอาหารมูลค่าสูง” โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม “One Health in Agriculture” โดย ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต “Agriculture for the future” โดย Embassy of the Netherlands และกิจกรรมสัมมนาจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่

 ส่วนสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ไทยแนะนักธุรกิจต่างชาติ โดยจะมีการเจรจาธุรกิจมากกว่า 150 คู่ ภายในงาน อีกทั้งทางบริษัทยังได้เรียนเชิญเจ้าของธุรกิจการเกษตรจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไต้หวัน อีกด้วย

 นอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ และผู้ที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มจากประเทศไทย ซึ่งจะมีฟาร์มสาหร่าย และ Hydro Fresh Farm โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

photo gallery: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 -11 พฤศจิกายนนี้,