ทัพภาค 3 รุก เดินเครื่องจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ก่อนรองนายกฯ “บิ๊กป้อม”ขึ้นเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ต.ค. 62

76

ทัพภาค 3 รุก เดินเครื่องจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนรองนายกฯ “บิ๊กป้อม”ขึ้นเหนือ

เชียงใหม่ 9 ต.ค.- พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ก็ได้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62 - 30 เม.ย. 63 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (ผบ. บก.คฟป.ทภ.3 )

ทั้งนี้สำหรับแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยหลักประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ประสานเครือข่าย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสร้างความตระหนัก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันในพื้นที่ การลดปริมาณเชื้อเพลิง ตลอดจนมาตรการจิตอาสาประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ในทางปฏิบัติ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 จะอำนวยการควบคุมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 14 ชุดปฏิบัติการ จากมณฑลทหารบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า การให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎรในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

โดยในวันที่ 10 ต.ค.ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดมามอบนโยบายในพื้นที่พร้อมรับทราบแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินการในพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือด้วย เพื่อเริ่มเตรียมการตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ห้วงเวลาที่เกิดปัญหา.

photo gallery: ทัพภาค 3 รุก เดินเครื่องจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ก่อนรองนายกฯ “บิ๊กป้อม”ขึ้นเหนือ,