ผอ.ใหญ่ ม.ก.ขึ้นเชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนงาน พร้อมเตรียมการงานครบรอบก่อตั้ง 55 ปี ม.ก.เชียงใหม่ "รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน"

กิจกรรม

28 พ.ย. 62

212

ผอ.ใหญ่ ม.ก.ขึ้นเชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนงาน พร้อมเตรียมการงานครบรอบก่อตั้ง 55 ปี ม.ก.เชียงใหม่ "รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน"

เชียงใหม่ 28 พ.ย. 62  ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ โดยมีนางสาวภัคนิจ งามเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรได้กำชับย้ำ เรื่องของภารกิจ หน้าที่ ในแต่ละภาคส่วน ที่จะต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้ แนวทาง การดำเนินงาน ของสถานี ที่เป็นแหล่งความรู้ ทางวิชาการด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และการบริการสาธารณะ  ท่ามกลางความท้าทาย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ของสถานีวิทยุ ม.ก. ยังได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ครบ 55 ปี ในวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยในปีนี้ ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรม รวมถึงนิทรรศการต่างๆจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกัน เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการการเติบโตในแต่ละยุคสมัย โดยได้เน้นย้ำว่า ให้มีการยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน เกษตรกร ครอบครัว ม.ก. รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา จึงเป็นที่มาของการจัดงานครบรอบ 55 ปี ที่จะดำเนินการภายใต้แนวความคิด "รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียง สู่ความยั่งยืน"

photo gallery: ผอ.ใหญ่ ม.ก.ขึ้นเชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนงาน พร้อมเตรียมการงานครบรอบก่อตั้ง 55 ปี ม.ก.เชียงใหม่ "รวมพลังสืบสานศาสตร์พระราชา บนวิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน",