มช.ตั้งกลองทุน 250 ล้านพร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าหอพักให้ นศ.บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ข่าวทั่วไป

16 เม.ย. 63

62

มช. ตั้งกองทุน 250 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ขณะที่ นศซ.ก็เตรียมยื่นจดหมายขอให้ลดค่าเทอม 30%

เชียงใหม่ 16 เม.ย.-ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่านอกเหนือจากสุขภาพอนามัยแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผลกระทบต่อนักศึกษา จึงได้วางแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ตามตั้งใจ โดยได้จัดตั้งกองทุน 250 ล้านเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนำไปผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักในมหาวิทยาลัยได้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป ครอบคลุมนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ที่จะรายงานตัวในปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกองทุนกู้ยืมต่างๆ  พร้อมกันนี้ ยังวางมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมยื่นจดหมายต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 30 จากที่มหาวิทยาลัยจะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ด้วย

photo gallery: มช.ตั้งกลองทุน 250 ล้านพร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษา-ค่าหอพักให้ นศ.บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ,