ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาฯ "พิงคนครเกมส์" สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา 8 - 10 กุมภาพันธ์ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ก.พ. 63

60

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาฯ "พิงคนครเกมส์" สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา 8 - 10 กุมภาพันธ์ นี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในวันที่ 8- 10 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพพร้อมดำเนินการจัดงานและให้การต้อนรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ในการแข่งชันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของอาจารย์ บุคลากร สร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และสร้างเครือข่ายการทำงานอันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาสัย ชุมชน และจังหวัด

          ในการแข่งขันคาคว่าจะมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน โดยมีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา คือ กรีทา , ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล วอลเลย์บอล, แชร์บอล ,เซปักตะกร้อ,เปตอง,แบดมินตัน,เทเบิลเทนนิส,เทนนิส,หมากกระดาน,สนุกเกอร์ กอล์ฟ และวิ่งเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้จะใช้สนามแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และศูนย์แมริม,สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี,สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ สนามกอล์ฟลานนา และโต๊ะสนุกเกอร์ลานทอง สำหรับพิธีเปิดการแข่งชันกีฬาจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขัน คณะกรรมการได้จัดเตรียมการแสดงที่สวยงาม อ่อนช้อย คงความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ในชุดการแสดง "อารยะนคร มิลังคะกุระ" เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหาร นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และผู้ติดตาม ด้วยความประทับใจ ภายใต้ คำขวัญ "สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา"

          อนึ่งจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดตั้งจุดบริการสุขภาพเบื้องตันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฝาระวังและดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬา แต่ยังรวมถึงการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

          ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และผู้สนใจ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "พิงคนครเกมส์"ระหว่างวันที่ 8- 10 กุมภาพันธ์ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.pingkanakorngames.cmru.ac.th และ Fanpage Facebook : pingkanakorngames2563

photo gallery: ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาฯ "พิงคนครเกมส์" สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา 8 - 10 กุมภาพันธ์ นี้,