ม.แม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้นักศึกษา

กิจกรรม

12 ก.ย. 62

135

ม.แม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้นักศึกษา

 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกซ้อมในการป้องกันอุบัติภัยหรือสาธารณภัยในเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาจำนวนกว่า 2700 คน ได้เตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

photo gallery: ม.แม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้นักศึกษา,