วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

กิจกรรม

26 ต.ค. 62

138

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

เชียงใหม่ 25 ตุลาคม - วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการ New Trend in Perfect Health เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดี ที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 265 คน โดยมีนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ในยุคปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทาง โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นสถานประกอบการใกล้เคียง และเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มาออกบูธประชาสัมพันธ์ แนะนำเรื่องสิทธิประกันสังคม ที่สามารถใช้ได้ทั้งการตรวจสุขภาพ ประจำปี และทำฟัน รายละ 900 บาท ต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย โดยสามารถเข้ามาใช้สิทธิที่โรงพยาบาลลานนาได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการนำวิทยากรโดย นางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โรคเรื้อรัง และแนะนำวิธีการสร้างปลอดภัยจากการทำงานตามหลักอาชีวอนามัย ที่ห้องประชุมอาคารเสริมทักษะ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่.

photo gallery: วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย,