สถานีวิทยุ ม.ก. จังหวัดเชียงใหม่ หวังสร้างเครือข่ายต้นกล้าครอบครัว ม.ก. โดยจัดโครงการฝึกอบรมการบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย

กิจกรรม

9 ธ.ค. 62

260

สถานีวิทยุ ม.ก. จังหวัดเชียงใหม่ หวังสร้างเครือข่ายต้นกล้าครอบครัว ม.ก. โดยจัดโครงการฝึกอบรมการบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม “การบ่มเพาะผู้ประกาศน้อยทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อใหม่ (New Media) รุ่นที่ 1 ปี 2562 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ  ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ได้มอบหมาย นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะหัวหน้าโครงการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่น้องๆ นักเรียนทั้งสองโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โดยมี นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยและนางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา เป็นผู้กล่าวให้โอวาท ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการ

สำหรับ โครงการฝึกอบรมนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะในการเตรียมตัวเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงจะมีการอบรมให้ความรู้ โดยมีนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการและความสำคัญของการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกาศน้อย สามารถผลิตรายการวิทยุเด็ก ในรายการ “ต้นกล้าครอบครัว ม.ก.” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.15 – 17.55 น. (40 นาที) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาพและเสียงต่อไป

 

 

 

photo gallery: สถานีวิทยุ ม.ก. จังหวัดเชียงใหม่ หวังสร้างเครือข่ายต้นกล้าครอบครัว ม.ก. โดยจัดโครงการฝึกอบรมการบ่มเพาะผู้ประกาศน้อย ,