สวนสัตว์เชียงใหม่ทำพิธีลงนามถวายพระพร ร.10 และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

กิจกรรม

26 ก.ค. 62

112

สวนสัตว์เชียงใหม่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โถงแรกรับ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

photo gallery: สวนสัตว์เชียงใหม่ทำพิธีลงนามถวายพระพร ร.10 และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน,