สื่อสารฯ มช.จับมือ Paneda Tech AB นำร่องใช้เทคนิคเตือนภัยพิบัติผ่านวิทยุดิจิทัล หวังเป็นช่องทางแจ้งเตือนชาวบ้านรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสีย

กิจกรรม

31 ต.ค. 62

153

สื่อสารฯ มช.จับมือ Paneda Tech AB นำร่องใช้เทคนิคเตือนภัยพิบัติผ่านวิทยุดิจิทัล หวังเป็นช่องทางแจ้งเตือนชาวบ้านรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสีย 

เชียงใหม่ 31 ต.ค.- ที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ บริษัท Paneda Tech AB จัดบรรยายพิเศษ ในห้วข้อ วิทยุดิจิทัลและวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เช่น ปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 ตลอดจนรายงานสภาพการจราจร ในรูปแบบตัวอักษรวิ่งผ่านบนหน้าปัดเครื่องรับวิทยุหรือเป็นเสียงเตือนด้วยเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและการประยุกต์ใช้งานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Lars-Peder Lundgren,Marketing Director,Paneda และนายอนุพล เตจ๊ะวันโน ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชีย บริษัท Paneda Tech AB ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ก่อนที่จะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท Paneda Tech AB เพื่อนำร่องโครงการดังกล่าวด้วย โดยผู้ลงนามมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอนุพล เตจ๊ะวันโน และ Mr.Lars Peder Lundgren บริษัท Paneda Tech AB เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยหมอกควัน (Air Quality Index (AQI) real time warning system) ผ่านระบบ Digital Radio Broadcasting Technology (FM RDS/TMC, TGEC, Hybrid radio and Stream radio) วางแผนนำร่องทดสอบระบบที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) เตรียมพร้อมรายงานคุณภาพอากาศผ่านระบบวิทยุดิจิทัลรับฝุ่นควันแรกของปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อวิทยุในยุคดิจิทัลและวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เช่น ปัญหาฝุ่นควัน การรายงานสภาพการจราจรในรูปแบบตัวอักษรวิ่งผ่านบนหน้าปัดเครื่องรับวิทยุหรือเป็นเสียงเตือนด้วยเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและการประยุกต์ใช้งานในอนาคต วิทยากรโดย Mr.Lars-Peder Lundgren, Marketing Director, Paneda  และนายอนุพล เตจ๊ะวันโน ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชีย บริษัท Paneda Tech AB ถึงความสำคัญของวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก 

โดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะทำให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางวิทยุดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นตัววิ่งแจ้งเตือนผ่านหน้าปัดวิทยุระบบดิจิทัลหรือจอมอร์นิเตอร์ เสียงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควันหรือหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือที่เป็นปัญหาทุกปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนทราบสถานการณ์ทันที และเฝ้าระวังตัวเองหากได้รับการแจ้งเตือน ในอนาคต จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป ส่วนระยะนำร่องนี้ทางสถานีวิทยุการสื่อสารมวลชน มช.จะทดลองแจ้งข่าวสารข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน คาดหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐด้านการแจ้งเตือนภัยจะได้นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากที่สุดเพื่อลดความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ

photo gallery: สื่อสารฯ มช.จับมือ Paneda Tech AB นำร่องใช้เทคนิคเตือนภัยพิบัติผ่านวิทยุดิจิทัล หวังเป็นช่องทางแจ้งเตือนชาวบ้านรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสีย ,