อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเปิดงาน ASEAN Culture and Artistic Creation Season (Season 1)  “Beautiful Xiamen and Cultural Jimei” ณ นครเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรม

15 ก.ย. 62

215

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน ASEAN Culture and Artistic Creation Season (Season 1)  “Beautiful Xiamen and Cultural Jimei” ตามคำเชิญของ Ms. Guanghui Gui, President, ASEAN Culture & Art Exchange Center ในงานยังได้เยี่ยมชมชมผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ นำโดย ผศ.สากล สุทธิมาลย์ สาขาวิชาศิลปะไทย และ อาจารย์อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ สาขาวิชาจิตรกรรม พร้อมผลงานของนักศึกษา จากสาขาจิตรกรรม และสาขาศิลปะไทย ได้แก่ 1.นส. ญาณศิริ พุ่มขจร สาขาจิตรกรรม 2.นายสันดุษิต กิตตินพคุณ สาขาจิตรกรรม 3.นส.สมจินตนา วิไล สาขาศิลปะไทย    4.นายนล ทิมขำ สาขาจิตรกรรม ที่เข้าร่วมจัดแสดงเพื่อเป็นการเชื่อมโยงด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศในอาเซียน ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ  ASEAN Culture & Art Exchange Center นครเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

photo gallery: อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเปิดงาน ASEAN Culture and Artistic Creation Season (Season 1)  “Beautiful Xiamen and Cultural Jimei” ณ นครเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน,