เชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณียี่เป็ง “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” 9-12 พ.ย.นี้ยิ่งใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 พ.ย. 62

181

เชียงใหม่จับมือหลายหน่วยงานแถลงเตรียมจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2562 “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” 9-12 พ.ย.นี้ยิ่งใหญ่

เชียงใหม่ 3 พ.ย.- จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้ง องค์การยริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรภาคี สสส. เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวกำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ หรืองานลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลง ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมจัดตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมตามประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนถึง อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่กำลังเสนอเป็นเมือง มรดกโลกในขณะนี้ ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงานปีนี้จะเน้นให้ชุมชนต่างๆร่วมกันสะท้อนถึงคุณค่าในวิถีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การประกวดกระทงใหญ่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งหลายหมื่นดวงทั่วเมืองตลอดการจัดงาน การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า 100-200 ล้านบาท

photo gallery: เชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณียี่เป็ง “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” 9-12 พ.ย.นี้ยิ่งใหญ่,