เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่”สุดน่ารัก“น้องยี่เป็ง”ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง

ข่าวทั่วไป

1 พ.ย. 60

183

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ กูดูใหญ่สุดน่ารัก ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง เป็นสมาชิก “กูดูใหญ่ตัวที่ 6 พร้อมได้ชื่อเก๋ “น้องยี่เป็ง” นัก ทท.เข้าชมความน่ารักได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ ซาวันนาซาฟารี รอบบ่าย เวลา 15.00-16.30 น. และรอบกลางคืนเวลา 18.30- 22.00 น.

เชียงใหม่ 1 พ.ย. - สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” พร้อมอวดโฉมความน่ารัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ทั้งนี้ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับข่าวดีรับเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งปีนี้พอดี กรณีที่ได้สมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” ไม่ทราบเพศ ซึ่งได้เปิดตัวเป็นทางการหลังสุขภาพแข็งแรงสู่วัยความซุกซน ทั้งนี้สมาชิกใหม่ดังกล่าวได้เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอาศัยอยู่ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี โดยได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ตามธรรมชาติ อาศัยรวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์ผู้เป็นถูกล่าในธรรมชาติ แถบทวีปแอฟริกา โดยนับเป็นสมาชิกกูดูใหญ่ ตัวที่ 6 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้รับการตั้งชื่อว่า “น้องยี่เป็ง” เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งในปีนี้ ซึ่งประเพณีสำคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือที่กำลังจะถึงนี้

สำหรับ“กูดูใหญ่” หรือ “Greater dudu” นั้น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Tragelaphus strepsiceros เป็นสัตว์แอนทีโลปที่มีความสูงที่สุดแห่งแอฟริกา มีเขาเฉพาะตัวผู้ ซึ่งบิดเป็นเกลียวขึ้นไปอย่างสวยงาม ลักษณะคล้ายดอกสว่าน ใช้เวลาในการบิดเต็มที่ 5 ปี กูดูใหญ่ตัวเมียชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และจะปลีกตัวออกจากฝูงในช่วงเวลาตกลูก ส่วนตัวผู้บางครั้งอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเล็กแต่ส่วนมากชอบอยู่อย่างสันโดษ  สามารถพบในแถบแอฟริกาตะวันออกถึงแอฟริกาใต้  อาศัยอยู่ตามป่าไม้สูง  ไม้เตี้ย และป่าโปร่ง  กินหญ้าและใบไม้เป็นอาหาร มีอายุเฉลี่ยถึง 23 ปี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่กูดูใหญ่ “น้องยี่เป็ง” สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ในส่วนจัดแสดง ซาวันนาซาฟารี ในกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ รอบบ่าย เวลา 15.00-16.30 น. และรอบกลางคืนเวลา 18.30- 22.00 น.

photo gallery: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่”สุดน่ารัก“น้องยี่เป็ง”ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง,