เดินหน้าโครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus"

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ต.ค. 62

53

KURplus (สถานีวิทยุ ม.ก.) นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนขยายผลร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดตั้งและดำเนิน “โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus"

2 ต.ค.- สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย KURplus (สถานีวิทยุ ม.ก.) ได้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่การขยายเป็นรูปธรรมร่วมกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งและดำเนิน “โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus" ในรูปแบบด้านการจัดการเนื้อหา การผลิตรายการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความรู้ของหลักสูตรวิชา “แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร” หัวข้อ “ธุรกิจการเกษตรทันสมัย AgriTech Business” รหัสวิชา 120463

ซึ่งการดำเนิน “โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus" ครั้งนี้ จะออกอากาศผ่านเครือข่ายสื่อโซเชียลทุกช่องทางพร้อมทั้งผ่านทาง Mobile Application ทั้ง Android และ iOS ของสถานีวิทยุ ม.ก. ทุกวันพุธทั่วประเทศ ในเวลา 16.00-19.00 น. โดยจะเริ่มในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

สำหรับรูปแบบของการออกอากาศ คือ ให้นิสิตที่ลงเรียนรหัสวิชา 120463 มานำเสนอโครงการแผนธุรกิจของกลุ่ม โดยให้ใช้เวลาการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 15 นาที ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำวิชา คณะกรรมการ และผู้ชม เป็นผู้โหวตให้คะแนนผ่านหน้า Facebook Live ของสถานีวิทยุ ม.ก. และจะประกาศผลหลังจากรวมทีมแข่งในรอบ Battle of the Camps = 4 ทีม สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับมอบโล่รางวัลจากสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้ให้นิสิตได้รู้จักการวางแผนธุรกิจด้านการเกษตร ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในชุมชนตรงตามความต้องการ ถือเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนอีกด้านหนึ่ง

photo gallery: เดินหน้าโครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus",