เปิดเสวนา Research for the Benefit of Mankind: Lessons Learned

กิจกรรม

25 ต.ค. 62

134

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การเสวนา " Research​ for the Benefit of Mankind: Lessons Learned " ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คณาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มช. จากศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์​ดีเด่น และ นักวิจัย​ดีเด่นแห่งชาติ นำโดย ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ศ.นพ.วิศิษฏ์ ทองบุญ​เกิด ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์​ มุทิรางกูร ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม​ 2562 ณ ห้องประชุม​ ชั้น 2 อาคารเรียน​รวม คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

photo gallery: เปิดเสวนา Research for the Benefit of Mankind: Lessons Learned,