“ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา ๖๐ ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”

ข่าวทั่วไป

4 ก.ค. 60

304

“ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา ๖๐ ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพี่น้องประชาชน ร่วมงาน “ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา 60 ล้านตัว ทั่วประเทศ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-579-2419 , 02-579-3485 หรือwww.ku-alumni.org

 

photo gallery: “ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู ปลา ๖๐ ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”,