Y's Men Club - YMCA Chiang Mai กลุ่ม Lanna Chiang Mai Club และเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนให้กับผู้พิการทางสายตา

ข่าวทั่วไป

1 ต.ค. 62

151

สโมสร Y's Men Club สมาคม YMCA Chiang Mai กลุ่ม Lanna Chiang Mai Club นศ.คณะทันตะ ม.เนชั่น มช.-แมสคอมฯ มช. และกลุ่มแกนนำนักศึกษาเพื่อนผู้พิการ มช. เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนให้กับผู้พิการทางสายตา

เชียงใหม่ 1 ต.ค.-  ศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะ ผู้อำนวยการโครงการ กล่าวว่า สโมสร Y's Men Club สมาคม YMCA Chiang Mai กลุ่ม Lanna Chiang Mai Club กลุ่มนักศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และกลุ่มแกนนำนักศึกษาเพื่อนผู้พิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มุ่งส่งเสริมการทางานของอาสาสมัครและกลุ่มผู้พิการในฐานะเพื่อนที่มีความทัดเทียมกัน วางแผนเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรม "See by ears พาน้องไปดูหนัง” ทั้งสองกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรอยยิ้ม ส่งมอบความรัก และความห่วงใย ด้วยการสร้างพลังบวกแก่กลุ่มผู้พิการ ให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจด้วยพลังความคิดอย่างสุดความสามารถ รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันของอาสาสมัครและกลุ่มผู้พิการในฐานะเพื่อนที่มีความทัดเทียมกัน ตลอดจนเติมเต็มความรักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ (Smile Love and care , Empower disabled use leadership)

สำหรับกิจกรรม "See by ears พาน้องไปดูหนัง ปี 2" ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของบรรดาอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ คณาจารย์ รวมไปถึงผู้ปกครอง ที่ได้มอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 51 คน ผ่านการรับชมและรับฟังภาพยนตร์ เรื่อง “The Lion King” ฉบับ Live action เวอร์ชัน ปี 2019 ซึ่งมีระบบเสียงที่ดีเยี่ยมและสมจริงที่สุด ทั้งยังเป็นการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจำในวัยเด็กของใครหลาย ๆ คน ด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อที่ว่า “ความสวยงามของวรรณกรรม ไม่ควรถูกปิดกั้นการรับรู้ เพียงเพราะความบกพร่องทางประสาทสัมผัส”

ด้าน ทพ.สุวัฒน์  ตันยะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานโครงการ กล่าวว่า จากการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล พบว่าการจัดกิจกรรมพาน้องผู้พิการทางสายตาไปดูหนัง ถือว่าสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของกลุ่มผู้พิการ ว่าสามารถเป็นผู้นำการสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งมอบความสุข ต่อยอดประสบการณ์ และสร้างโอกาสในการเติบโตขึ้นไปอีกขั้นให้แก่เด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตาได้ รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครที่ล้วนได้รับการเติมเต็ม และเรียนรู้การทางานร่วมกันกับเพื่อนผู้พิการ โดยได้ก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างกัน อันทำให้กิจกรรมสำเร็จไปได้อย่างราบรื่น เกิดเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ อย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว ได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง นั้นคือกิจกรรมวิ่งมาราธอน ของผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้กัน และกัน ในฐานะกองกำลังที่พร้อมจะส่งต่อคุณค่าของบุคคลผู้มีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง บนพื้นฐานของความทัดเทียม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานและจะมีการแจ้งรายละเอียดในลำดับต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง Facebook Fanpage “YMCA Chiang Mai” หรือติดต่อสอบถาม YMCA International Hotel Chiangmai Thailand โทรศัพท์ 053 221 820

photo gallery: Y's Men Club - YMCA Chiang Mai กลุ่ม Lanna Chiang Mai Club และเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนให้กับผู้พิการทางสายตา,