นางแสงเทียน  เนียมทรัพย์  : ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙

หมายเหตุ : เป็นรายการที่ออกอากาศในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)  บางรายการออกม.ก.เชียงใหม่ ,บางรายการออกอากาศม.ก. ๔ ภูมิภาค  ส่วนรายงานข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าวสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ทุกวันเวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น.   นอกนั้นตามผังรายการดังกล่าวข้างต้น

ส่วนสปอตรณรงค์เชิญน้องป.๔-๖ ภาคเหนืออีสาน ใต้ร่วมประกวดเล่าเรื่องฯ ราชบัณฑิตยสภา เวลาสปอตสถานีฯ ตามแต่เห็นควร